Gjør-det-selv med våre egendefinert sikker notat-maler

I dag introduserer vi en ny måte å tilpasse din LastPass-opplevelse: Custom Secure Notes (egendefinert sikker notat-maler)! Nå kan du lage dine egne egendefinerte maler i Sikre notater, med flere typer felter som du kan organisere akkurat slik du har behov for det, med så mange eller så få felter du vil.

Sikre notater har lenge vært en praktisk måte å lagre alle små notater i dagliglivet, på nettet og av. Kredittkortnumre, førerkort og forsikringsnumre, for å ikke nevne en kopi av passet ditt eller Wi-Fi-passord. All informasjon du har med deg i lommeboken, eller har skrevet på en klistrelapp kan sikkerhetskopieres med Sikre notater i LastPass-hvelvet ditt. På arbeidsplassen kan du bruke Sikre notater til å lagre SSH-nøkler, database-, serverpålogginger, med mer.

Nå kan du gå utenfor de forhåndslagde malene vi tilbyr for Sikre notater og legge til dine egne Sikre notater-maler – mulighetene er endeløse.

Slik lager du en ny mal

Det er raskt og enkelt å legge til en ny mal. Først åpner du LastPass-hvelvet ditt, og i Sikre notater-fanen kan du klikke legge til-knappen for å Legge til sikkert notat. I “Type notat” (Note Type)-rullegardinlisten, bla for å velge alternativet “Legg til egendefinert mal” (Add Custom Template).

Screen Shot 2016-07-13 at 9.09.20 AM

Som et eksempel, la oss lage en mal for ekstern tilgang til informasjon, som en IT-profesjonell kan bruke for å jobbe eksternt på maskiner. Vi navngir malen “Ekstern tilgang” (Remote Access) og begynner å legge til felter.

Screen Shot 2016-07-13 at 9.09.25 AM

Det finnes flere ulike typer felter å velge fra: Tekst, Tekst med kopier-knapp, Måned/dag/år, Måned/år, Passord og Notater. Mens du legger til feltene kan du navgi hvert felt.

Screen Shot 2016-07-13 at 9.09.32 AM

I vårt eksempel med Ekstern tilgang, legger vi til feltene for Tjenestenavn, Maskinnavn, Maskin ID, IP-adresse, Brukernavn, Passord og Notater. Ved siden av hvert felt ser du en forhåndsvisning av hvordan feltet vises i malen.

Screen Shot 2016-07-13 at 9.28.43 AM

Straks vi har lagt til alle feltene som vi trenger for denne bestemte malen, lagrer vi den nye malen. Nå vises “Ekstern tilgang” som en tilgjengelig “notattype” og vi kan velge den når du lager en ny Sikker notat.

Screen Shot 2016-07-13 at 9.28.57 AM

Notat: Gjeldende maler kan kun legges til på stasjonære nettleserklienter. LastPass-mobilapper, Mac-appen og LastApp støtter for øyeblikket ikke tilføring av egendefinerte maler. Når en mal opprettes, kan Sikre notater opprettes med den malen på enhver klient. For øyeblikket kan ikke egedefinerte maler redigeres eller slettes når du har opprettet dem.

Ideer for nye maler

Det er mye du kan gjøre med de nye egendefinerte Sikre notater-malene. Her er noen ideer for hvordan forretninger og personlige brukere kan ønske å bruke dem:

Forretning Personlig
Klient: IP-adresse, Gateway, Delnettverk, DNS-servere, Tilgjengelig IP-område, Brukte IP-adresser Spillekonto: Navn, Brukernavn, Passord, Sikkerhetskode, Notater
Nettverksbruker: Navn, Brukernavn, Passord, Gruppe, RSA PIN-nummer, PIN-nummer for mobilsvar, Opplåsingskode for bærbar PC Datamaskin: Enhetsnavn, Modellnummer, Brukernavn, Passord
Brannmur eller ruter: Navn, IP-adresse, Brukernavn, Passord, Notater Resept: Medisin, Dose, Apotek, Apotekets adresse, Apotekets telefonnummer, Påfyllsdato, Ansvarlig lege
Nødkontakt: Navn, Adresse, Telefonnummer, E-postadresse og Notater Gjenopprettingskode: Tjenestenavn, Kode, E-postadresse, Telefonnummer
API Key: API Key, API token, creation date, expiration dateSikkerhetsspørsmål: Spørsmål 1, Svar 1, Spørsmål 2, Svar 2, osv.

Det er endeløse muligheter! Hva slags Sikker notat-mal vil du legge til?