Εκμεταλλευθείτε τα προσαρμοσμένα μας πρότυπα Ασφαλών σημειώσεων

Σήμερα παρουσιάζουμε έναν νέο τρόπο να προσαρμόσετε την εμπειρία σας με το LastPass: Τα προσαρμοσμένα πρότυπα Ασφαλών σημειώσεων! Μπορείτε πλέον να δημιουργείτε τα δικά σας προσαρμοσμένα πρότυπα στις Ασφαλείς σημειώσεις, με αρκετούς τύπους πεδίων που μπορείτε να οργανώσετε με όποιον τρόπο θέλετε και με όσα πεδία θέλετε, πολλά ή λίγα.

Οι Ασφαλείς σημειώσεις είναι ένας καθιερωμένος εύκολος τρόπος να αποθηκεύετε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής σας, είτε είναι online είτε όχι. Αριθμοί πιστωτικών καρτών, διπλωμάτων οδήγησης και ασφαλιστικών συμβολαίων, ακόμα και ένα αντίγραφο του διαβατηρίου σας ή κωδικοί Wi-Fi. Μπορείτε να πάρετε αντίγραφα ασφαλείας οποιωνδήποτε πληροφοριών μεταφέρετε μαζί σας στο πορτοφόλι ή την τσάντα σας ή έχετε σημειώσει σε ένα κομμάτι χαρτί και να τις εξασφαλίσετε με τις Ασφαλείς σημειώσεις στο θησαυροφυλάκιό σας LastPass. Στην εργασία σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Ασφαλείς σημειώσεις για να αποθηκεύσετε κλειδιά SSH, στοιχεία εισόδου σε βάσεις δεδομένων, στοιχεία εισόδου σε servers και πολλά άλλα.

Τώρα μπορείτε, εκτός από τα έτοιμα πρότυπα που προσφέρουμε για τις Ασφαλείς σημειώσεις, να προσθέσετε και δικά σας πρότυπα Ασφαλών σημειώσεων – οι δυνατότητες είναι ατελείωτες.

Πώς να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο

Η προσθήκη ενός νέου προτύπου είναι γρήγορη και εύκολη. Καταρχάς, ανοίξτε το θησαυροφυλάκιό σας LastPass και, στην καρτέλα Ασφαλείς σημειώσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη Ασφαλούς Σημείωσης. Στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας “Τύπος σημείωσης” (Note Type), εμφανίστε και επιλέξτε την επιλογή “Προσθήκη προσαρμοσμένου προτύπου” (Add Custom Template).

Screen Shot 2016-07-13 at 9.09.20 AM

Για παράδειγμα, ας δημιουργήσουμε ένα πρότυπο για πληροφορίες απομακρυσμένης πρόσβασης, με τις οποίες ένας επαγγελματίας πληροφορικής μπορεί να εργαστεί σε μηχανήματα με απομακρυσμένη πρόσβαση. Θα ονομάσουμε το πρότυπο “Απομακρυσμένη πρόσβαση” (Remote Access) και θα αρχίσουμε να προσθέτουμε πεδία.

Screen Shot 2016-07-13 at 9.09.25 AM

Μπορούμε να επιλέξουμε από πολλούς διαφορετικούς τύπους πεδίου: Κείμενο (Text), Κείμενο με κουμπί αντιγραφής (Text with copy button), Μήνας / ημέρα / έτος (Month / day / year), Μήνας / έτος (Month / year), Κωδικός πρόσβασης (Password) και Σημειώσεις (Notes). Καθώς προσθέτετε τα πεδία, μπορείτε να δώσετε ένα όνομα σε κάθε πεδίο.

Screen Shot 2016-07-13 at 9.09.32 AM

Στο παράδειγμά μας Απομακρυσμένης πρόσβασης, θα προσθέσουμε τα πεδία Όνομα υπηρεσίας, Όνομα μηχανήματος, Αναγνωριστικό μηχανήματος, Διεύθυνση IP, Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης και Σημειώσεις. Δίπλα σε κάθε πεδίο θα δείτε μια προεπισκόπηση του πώς θα εμφανίζεται το πεδίο μέσα στο πρότυπο.

Screen Shot 2016-07-13 at 9.28.43 AM

Αφού προσθέσουμε όλα τα πεδία που θέλουμε για το συγκεκριμένο πρότυπο, θα αποθηκεύσουμε το νέο πρότυπο. Τώρα η “Απομακρυσμένη πρόσβαση” εμφανίζεται ως διαθέσιμος “τύπος σημείωσης” και μπορούμε να τον επιλέξουμε όταν δημιουργούμε μια νέα Ασφαλή σημείωση.

Screen Shot 2016-07-13 at 9.28.57 AM

Σημείωση: Προς το παρόν η προσθήκη προτύπων είναι δυνατή μόνο σε προγράμματα-πελάτες περιήγησης για επιτραπέζιους υπολογιστές. Οι εφαρμογές LastPass για κινητά, η εφαρμογή για Mac και η εφαρμογή LastApp δεν υποστηρίζουν προς το παρόν την προσθήκη προσαρμοσμένων προτύπων. Ωστόσο, από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί ένα πρότυπο, είναι δυνατή η δημιουργία Ασφαλών σημειώσεων με αυτό το πρότυπο από οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτη. Προς το παρόν, δεν είναι επίσης δυνατή η επεξεργασία ή η διαγραφή προσαρμοσμένων προτύπων αφού αυτά δημιουργηθούν.

Ιδέες για νέα πρότυπα

Μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά με τα νέα προσαρμοσμένα πρότυπα Ασφαλών σημειώσεων. Ακολουθούν μερικές μόνο ιδέες για τρόπους χρήσης τους από επιχειρήσεις και ιδιώτες χρήστες:

Επιχειρήσεις Ιδιώτες
Πελάτης: Διεύθυνση IP, Πύλη, Subnet, DNS Servers, Διαθέσιμο εύρος IP, Κατειλημμένες IP Λογαριασμός παιχνιδιών: Όνομα, Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης, Κωδικός ασφαλείας, Σημειώσεις
Χρήστης δικτύου: Όνομα, Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης, Ομάδα, Αριθμός RSA PIN, Αριθμός PIN φωνητικού ταχυδρομείου, Κωδικός κλειδώματος laptop Υπολογιστής: Όνομα συσκευής, Αριθμός μοντέλου, Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης
Firewall ή δρομολογητής: Όνομα, Διεύθυνση IP, Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης, Σημειώσεις Συνταγή φαρμάκων: Φάρμακο, Δοσολογία, Φαρμακείο, Διεύθυνση φαρμακείου, Αριθμός τηλεφώνου φαρμακείου, Ημερομηνία εκτέλεσης, Συνταγογράφος ιατρός
Επαφή έκτακτης ανάγκης: Όνομα, Διεύθυνση, Αριθμός τηλεφώνου, Διεύθυνση email, Σημειώσεις Κωδικός ανάκτησης: Όνομα υπηρεσίας, Κωδικός, Διεύθυνση email, Αριθμός τηλεφώνου
API Key: API Key, API token, creation date, expiration date Ερώτηση ασφαλείας: Ερώτηση 1, Απάντηση 1, Ερώτηση 2, Απάντηση 2 κ.λπ.

Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες! Τι πρότυπα Ασφαλών σημειώσεων θα προσθέσετε εσείς;