Αυτό που μπορείτε να κάνετε τώρα για την Online ασφάλειά σας

Οι “Γρήγορες διορθώσεις” δεν είναι πάντα μια καλή ιδέα, αλλά υπάρχει κάτι εύκολο που μπορείτε να κάνετε σήμερα για να αυξήσετε δραματικά την ασφάλεια της online ζωής σας, και αυτό είναι να ενεργοποιήσετε την πολυπαραγοντική πιστοποίηση.

Τι ακριβώς σημαίνει, η πολυπαραγοντική πιστοποίηση

Η πολυπαραγοντική πιστοποίηση, , γνωστή επίσης και ως πιστοποίηση δύο παραγόντων, σημαίνει ότι απαιτεί ακόμα ένα βήμα σύνδεσης πριν αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα λογαριασμό ή υπηρεσία.

Στην περίπτωση του LastPass, σημαίνει ότι δεν σας ζητείται μόνο το email σας και ο κύριος κωδικός, αλλά σας ζητείται επίσης ακόμα μια πληροφορία πριν αποκτήσετε πρόσβαση στη θυρίδα σας και οτιδήποτε είναι αποθηκευμένο εκεί. Αυτή η δεύτερη ερώτηση μπορεί να είναι για ένας κωδικός, ή για τη σάρωση δαχτυλικού αποτυπώματος, ή για την έγκριση μιας ειδοποίησης στο smartphone σας.

Και γιατί είναι τόσο σημαντική η πολυπαραγοντική πιστοποίηση;

Γιατί ακόμα και αν ο κωδικός θα μπορούσε να παραβιαστεί (μέσω προγραμμάτων keylogging ή ψαρέμος, για παράδειγμα), οποιοσδήποτε θα προσπαθούσε να έχει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας, δεν θα μπορούσε να το κάνει χωρίς τα δεδομένα , επίσης. Προσθέτετε ακόμα ένα επίπεδο προστασίας στον λογαριασμό σας, δυσκολεύοντας κάποιον που προσπαθεί να έχει πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες ή στους κωδικούς σας, τα “κλειδιά” της ψηφιακής σας ζωής και ταυτότητας..

Το LastPass υποστηρίζει 12 επιλογές πολυπαραγοντικής πιστοποίησης (με περισσότερες πολύ σύντομα!) και μπορείτε να επιλέξετε αυτή που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας, συμπεριλαμβανομένων των YubiKey, Duo Security, Google Authenticator, και Toopher.

Δεκάδες άλλες online υπηρεσίες υποστηρίζουν την πολυπαραγοντική πιστοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των Twitter, Google, Evernote, και PayPal. Αφού ενεργοποιήσετε την πολυπαραγοντική πιστοποίηση με το LastPass, ερευνήστε τις online υπηρεσίες σας, τα κοινωνικά δίκτυα, και άλλες σημαντικές online υπηρεσίες για να δείτε αν προσφέρουν πολυπαραγοντική πιστοποίηση, επίσης, και ενεργοποιήστε το οπουδήποτε είναι εφικτό.

Ξεκινήστε τώρα ενεργοποιώντας την πολυπαραγοντική πιστοποίηση από τις Ρυθμίσεις του Λογαριασμού σας στην θυρίδα του LastPass .

Η χρήση της πολυπαραγοντικής πιστοποίησης με το LastPass είναι ουσιαστική για την online ασφάλειά σας. Η χρήση δυνατών κωδικών είναι σημαντική, και κάθε απλός κωδικός που χρησιμοποιείτε μπορεί να διαφοροποιηθεί. Επίσης, η προσθήκη της πολυπαραγοντικής ή της πιστοποίησης δύο παραγόντων στους online λογαριασμούς σας, μειώνει τον κίνδυνο παραβίασης ενός κωδικού και αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια της προσωπικής σας ταυτότητας.