Vytvoř si sám díky vlastním šablonám Zabezpečených poznámek

Dnes představujeme nový způsob přizpůsobení služby LastPass: vlastní šablony nástroje Zabezpečené poznámky! Nyní můžete v nástroji Zabezpečené poznámky vytvářet své vlastní šablony s několika typy polí, které lze libovolně organizovat, a s neomezeným počtem polí.

Nástroj Zabezpečené poznámky již dlouho představuje pohodlný způsob uchovávání všeho možného, co zrovna uchovat potřebujete, online či offline. Čísla kreditních karet, řidičský průkaz, kartičku pojištěnce, kopie vašeho pasu nebo hesla k sítím Wi-Fi. Jakákoli informace ve vaší peněžence, kabelce nebo na lístečku se dá zálohovat a zabezpečit pomocí nástroje Zabezpečené poznámky ve službě LastPass. V práci můžete použít nástroj Zabezpečené poznámky k uložení klíčů SSH, přihlašovacích údajů do databází a k serverům a mnoho dalšího.

Teď již nejste omezeni na předpřipravené šablony nabízené v nástroji Zabezpečené poznámky, ale můžete přidat své vlastní – možnosti jsou nekonečné.

Postup vytvoření nové šablony

Přidání nové šablony je rychlé a snadné. Nejprve otevřete službu LastPass a na kartě Zabezpečené poznámky (Secure Notes) klikněte na tlačítko Přidat zabezpečenou poznámku (Add Secure Note). V rozevírací nabídce „Typ poznámky“ (Note Type) přejděte dolů a zvolte možnost „Přidat vlastní šablonu“ (Add Custom Template).

Screen Shot 2016-07-13 at 9.09.20 AM

Jako příklad vytvoříme šablonu pro informace o vzdáleném přístupu, které může pracovník IT použít pro práci na počítači na dálku. Šablonu pojmenujeme „Vzdálený přístup“ (Remote Access) a začneme přidávat pole.

Screen Shot 2016-07-13 at 9.09.25 AM

Vybrat lze z několika různých typů polí: Text, Text s tlačítkem pro kopírování (Text with copy button), Měsíc / den / rok (Month / day / year), Měsíc / rok (Month / year), Heslo (Password) a Poznámky (Notes). Při přidávání polí lze každé pole pojmenovat.

Screen Shot 2016-07-13 at 9.09.32 AM

V našem příkladu „Vzdálený přístup“ přidáme pole pro Název služby, Název počítače, ID počítače, Uživatelské jméno, Heslo a Poznámky. Vedle každého pole uvidíte náhled, jak bude pole vypadat

Screen Shot 2016-07-13 at 9.28.43 AM

Jakmile přidáte všechna pole požadovaná pro danou šablonu, šablonu uložte. Nyní se „Vzdálený přístup“ zobrazí jako jeden z typů poznámek a můžete jej vybrat, když vytváříte novou Zabezpečenou poznámku.

Screen Shot 2016-07-13 at 9.28.57 AM

Poznámka: Momentálně lze šablony přidávat pouze v prohlížečích na počítačích; mobilní aplikace LastPass, aplikace pro Mac a LastApp (služba LastPass pro aplikace) přidání vlastní šablony nepodporují. Jakmile je však šablona vytvořena, lze s její pomocí vytvořit Zabezpečenou poznámku na libovolném klientu. V současné době také není možné vlastní šablonu po vytvoření dále upravit nebo odstranit.

Nápady na nové šablony

Díky novým vlastním šablonám Zabezpečených poznámek můžete dělat tolik věcí! Zde je jen několik nápadů, jak je mohou používat firmy a jednotliví uživatelé:

Firmy Jednotlivci
Klient: IP adresa, Brána, Podsíť, DNS servery, Dostupné rozsahy IP adres, Získané IP adresy Herní účty: Jméno, Uživatelské jméno, Heslo, Bezpečnostní kód, Poznámky
Síťový uživatel: Jméno, Uživatelské jméno, Heslo, Skupina, Kód PIN RSA, Kód PIN hlasové schránky, Kód uzamčení přenosného počítače Počítač: Název zařízení, Číslo modelu, Uživatelské jméno, Heslo
Brána firewall nebo směrovač: Název, IP adresa, Uživatelské jméno, Heslo, Poznámky Lékařský předpis: Lék, Dávka, Lékárna, Adresa lékárny, Telefonní číslo lékárny, Datum doplnění, Předepisující lékař
Nouzový kontakt: Jméno, Adresa, Telefonní číslo, E-mailová adresa a Poznámky Kód pro obnovení: Název služby, Kód, E-mailová adresa, Telefonní číslo
API Key: API Key, API token, creation date, expiration date Bezpečnostní otázka: Otázka 1, Odpověď 1, Otázka 2, Odpověď 2 atd.

Možnosti jsou nekonečné! Jakou šablonu zabezpečených poznámek si přidáte vy?